ÇAKRAZ

KIZIMIN GÜNEŞİ TUTTUĞU AN

Çakraz isminin neyi çağrıştırdığı bilinmiyor.

Fakat Çakraz dallardaki yeşili, göğün engin maviliğini,

denizin uçsuz bucaksız güzelliğini,

dağların denize değmesini hissetmektir.

Ya da Çakraz İnce Mehmed romanını İsfendiyar Dağlarının

denize değen eteklerinde yazabilmektir.

Haftasonunu değerlendirmek ve

bol fotoğraf çekimi için görmeye gittiğimiz ÇAKRAZ

Batı Karadeniz'de sıra dağları,

sıra tepeleri ile minyatür bir ova, deniz ve gökyüzü...

Köyüstü, Topallar, Bozköy ve Düz İlit Tepeleri

otantik dokunun baki noktalarını oluşturmuş.

Tepelerin ve arazinin yarısı kızıl,

diğer yarısı da kahve rengini sunuyor.

Dokuz köy bir benek misali ovada, bayırda,

tepelerde konuşlanmış ve gizemlerle dolu.

Kızılca Yokuş çamurlarının inatçılığını, oradan geçenler bilir.

O inatçı çamurlar “Çakraz çökelez arabası göveles”

söylemini üretmiş.

Karadeniz’e gelenler çok iyi bilirler ki,

kıyılardaki kumsallar kendilerini gizlerler.

Arabaların geçtiği yollardan görünmezler.

Ama aşağılara yürünürse

önce evlerin damlarındaki kırmızı kiremitler ve

sonrada kumsallar ortaya çıkıyor.

 

 

MİZAHINIZ VE ŞANSINIZ BOL OLSUN

VÖSYM

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 

    SÖZEL BÖLÜM SINAVI         

SINIF: LİSE 3

SORULARI YANITLAYINIZ

1. “Ziya, bu tutumun beni yıldıramaz. Yıldıramayacağı gibi

    daha da kızdırır.”Cümlesindeki Ziya’dan istenen nedir?

A)   Ziya’nın o tutumuna son vermesi

B)   Ziya’nın bazı tutumlarından vazgeçmesi

C)  Ziya’nın tutumsuz davranması

D)  Ziya’nın tutkularından arınması

E)   Ziya’ya değil, onun şahsında Korhan’a uyarı yapılmıştır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dedeye duyulan sonsuz bir itaat olayı vardır?

A)   Dedeciğim, akide şekerinizden iki yada üç adet yiyebilir miyim?

B)   Dede, lütfen komşular hakkında ileri-geri  konuşmayınız.

C)  Su olsam, ateş olsam, yine de oynar mıydın benimle dede?

D)  O çocuk benim iki alt tertibimdir, askerde dedesiydim ben onun.

E)   Hepsi

3. Coğrafya biliminin kurucusu Emili Coğrafya, Finlandiya’da doğmuş, tıknaz bir kişidir. Bu bilim adamı Coğrafya için ne demiştir?

A)   Güzel buluş yaptım, iyi oldu.

B)   Şimdiki aklım olsaydı,Orta Avrupa’nın yarısı benimdi.

C)  Benim Sosyal alanım güçlü, sayısalda zayıfım.

D)  Keşke adım BASRİ olsaydı.

E)   Hepsi.

4. “Selin güzel yüzlü fakat genç irisi bir insan idi.”

    Cümlesinden çıkacak anlam ne olmalıdır?

A)   Selin’in dedikodusu yapılıyor.

B)   Selin spor yapmalı.

C)  Selin arkadaş kurbanı.

D)  Selin tatilde

E)   Selin Tek Gözlü Canavara Karşı

5. “İtalya-İtalyan” ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)   Antalya-Antalyan

B)   Almanya-İspanyol (turist)

C)  Korsika-Kosta Riko

D)  Porto-Porto Riko

E)   Muğla-Muğlak

 

          SAYISAL BÖLÜM SINAVI

1. İnsan vücudunda yer alan kıkırdak doku, iskeletle

    uyum içinde geçinmek için zaman zaman sol kulakçık

    üzerinden alyuvar pompalar. Mide boşluğunda ise bir

    kısım ara kablolar vardır ki, bunlara bağırsak denir.

    Hepsi bir yana, “yuvar” nedir ki, aklı mı vardır? İnsan

    Vücudunda hangi kemik masa kenarına çarparsa çok

     acır?

A)   Köprücük

B)   Tüpgeçitcik

C)  Kedicik

D)  Hektocuk

E)   Hiçbiricik

2. Bir devreden sırasıyla R, 2R, 3R dirençlerinde K, L, M

adındaki üç kanka lamba,parlama yarışına girmiş gibidir. Senelerdir bu sınavlarda bir devreden diğerine geçmekte olan bu üç kankanın bir zaman sonra dayanacak dirençleri kalmamıştır. Artık yaşlanmış, bu işleri bırakıp kendi evlerinin lambası olmak istemektedirler. Daha fazla üzerlerine  gitmenin ne lüzumu var di mi ama?

A)   K,L,M devre işlerini bırakıp kendilerine W,Y,Z adında üç temiz bayan bulurlar.

B)   W,K’nın liseden arkadaşı X ile çapraz kuzen çıkar.

C)  K,L  ve W,Y; M’nin Z’ye fazla yüz vermediğini, Z’nin onu adeta parmağında oynattığında fikir birliği içindedirler.

D)  K, L, M kankalığı ilerletir, ileride çocuklarının ismini

     k,l, m koymaya karar verir.

E)   M ile Z ayrılır, M artık tek başına takılmak istemektedir.

3. Bir karınca yiyen, günde ortalama 2400 tane karınca yemektedir. Aynı karınca yiyenin ara sıra balık ya da marul yediği de görülmesine karşın, niçin sadece karınca yiyormuş gibi bir imaj çizmesine Modern Aritmetikte ne denir?

A)   Doğal Tümevarım Titreşimi

B)   Kim kime tüm tüme

C)  Yuro – Layn Doktrini

D)  Bana  ne

E)   Doğrusu “Karaca Yiyen” olmalıdır

4. Bir apartmanda 72 sakin yaşamaktadır. Bu sakinlerden yarısının çocuk, kalanların da tamamına yakınının erkek ve sinirli olduğu varsayılırsa, apartmandaki kadın azlığı açık şekilde dikkat çeker.Mantıksal açıdan, kapı  numarası 102 olan bu apartmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Tayyare Apartmanı

B)   Düz Duvar Apartmanı

C)  Cisim Apt.

D)  Bu ne iş Apartmanı

E)   Bu nasıl soru?

5. Bir tavernaya dört kapıdan müşteri akmaktadır. Bu müşterilerin bir kısmının klarnetçinin askerlik arkadaşları olduğu düşünülürse ve kişi başına ortalama 36 YTL ise ve de o tavernada gecede yaklaşık 370 tabak eğlence amaçlı kırılıyorsa, klarnetçinin hesabına itiraz eden asker arkadaşlarının tiksinme oranı nedir?

A)   507 istigrad

B)   48 molekül

C)  6088 polkakütle

D)  Yaklaşık 1000-2000 mezro

E)   Hepbiri

                                     V.Özdemiroğlu'ndan

                     (EĞİTİM CİDDİ KURUMLARIN İŞİDİR)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !