TİYATRODAYDIM...

 SAVAŞ OYUNU

KONU

Özgür Tiyatro'nun, radyo oyunundan alıp, sahneye taşıdığı

Savaş Oyunu, özellikle günümüz gerçeğine uyan önemli

bir oyun... Bolivya ile Amerika arasında geçen savaşın

irdelendiği oyun, insanlar üzerinde bırakılan olumsuz

durumu gözler önüne seriyor...

Savaşın insanları imha ettiği, yaşayanların delirdiği ya

da delirme aşamasına geldiğini anlatan Savaş Oyunu,

dünyaya, bir grup "deli"nin gözüyle bakmamızı sağlıyor...

Bu grup, kendi aralarında oluşturdukları ve sürekli olarak

gündemde tuttukları oyuna da Savaş Oyunu adını veriyorlar:

Akıllılar savaşırken, deliler oynuyor!...

      Her savaşta emekçilerin yitirdiğini anlatan Savaş Oyunu;

       iskele bekçisinin karısı, traktör sürücüsünün karısı...

gibi insanların gözüyle hayatı sorgulamamıza katkıda bulunuyor...

Ekmeğin, sütün... Yok olduğu savaş ortamında, çelik

silahlardan ölüm kusan canilerin marifetiyle, tüm insanlık

çürümeye yüz tutuyor. Zaten egemenler de bunu istiyor;

insani değerler çürümeli ve toplumsal muhalefet yok olmalı!...

Bebeklerin bile; oyuncak yerine silahlarla avunduğu savaş

ortamını, son derecede dramatik biçimde anlatan

Savaş Oyunu, insanlığın ortak aklının zedelenmesi için

ortaya konulan toplu cinayetleri sorgulayan bir oyun...

              SİZ DE SEYREDİN İSTERİM...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !